واکینگ استریت پاتایا

واکینگ استریت پاتایا

یک سری بازارهای خیابانی در پاتایا وجود دارند که در طول یک خیابان تشکیل می شوند. واکینگ استریت ( Walking Street ) یکی از همین خیابان هاست.