پارک بی های پکن

پارک بی های پکن

یکی از دیدنیهای پکن چین در منطقه شیچنگ است که دارای سابقه ای 1000 ساله است که در طول 5 سلسله حکومتی لیائو، جین، یوان، مینگ و کینگ ساخته و نگهداری شده. مساحت کل این باغ 69 هکتار می باشد که نیمی از این باغ توسط آب احاطه شده و کل این مجموعه به چهار قسمت متفاوت با اسامی گوناگون تقسیم می شود.از قسمتهای مهم این پارک می توان به معبد یونگآن اشاره کرد که بزرگترین مجموعه این پارک را تشکیل می دهد و به معبد صلح نیز مشهور است. سالن چنگ گوانگ که با کاشیهای لعاب دار رنگارنگ تزئین شده اند، پادشاهان سلسله مینگ از این محل مراسم های مختلف و گوناگون از جمله آتش بازی را تماشا می نمودند.یک مجسمه بودا از جنس سنگ یشم مرغوب در سالن اصلی این کاخ قرار دارد. یکی از مهم ترین و زیبا ترین قسمتهای این پارک سالن 9 اژدها و 5 اژدها می باشد. گفته میشود که سالن 5 اژدها محلی بوده است که خدایان مونث برای ماهیگیری و تفریح از آن استفاده می نمودند و این سالنها بوسیله یک پل که بشکل اژدهائی در حال شنا کردن میباشد به یکدیگر متصل می گردد.سالن 9 اژدها در سال 1756 ساخته شده است. دیوارهای این سالنها بوسیله آجرهای لعابدار رنگارنگ و همچنین 1376 مجسمه کوچک بودا تزئین گشته اند که جلوه بسیار زیبائی دارد