پارک جنگلی بهمن مشهد

پارک جنگلی بهمن مشهد

در امتداد ورود به منطقه طرقبه منطقه‌ای جنگلی ساماندهی گردیده که با وجود درختان سرسبز و سر به فلک کشیده دارای سایه‌های دلپذیر برای استراحت گردشگران می‌باشد. پارک جنگلی بهمن حدود 8500 مترمربع وسعت دارد.