پارک های آتاتورک

پارک های آتاتورک

پارک های آتاتورک و کاراعلی اوغلو با آن گلهایی زیبا و رنگارنگ، آب های درخشان اطراف خلیج و کوههای زیبا با مناظر نادر خود همگی وسیله ای است تا این شهر را به یک تفریگاه زیبا و مشهور تبدیل نماید.
در قسمت شرقی ساحل در پارک آکوا Akua، با آن سرسره های آبی خود می توان به هر گونه ورزش آبی اقدام نمود.