پریچا پاتایا

پریچا پاتایا

پریچا رستورانی ساحلی با غذاهایی تایلندی ،خرچنگ آبی سام تام،میگو آخوندی فلفلی،حلزون، با طعمی لذیذ
سرو میشود