پل افسوس ها ونیز

پل افسوس ها ونیز

این پل مسقف افسانه ای که بر روی ریو دی پالاتزو (رودخانه قصر) کشیده شده است، قصر دوج ها (Doges) را به سلول های زندان متصل می کند. این پل یکی از معروف ترین مناظر در ونیز است .