پل ماهیدشت کرمانشاه

پل ماهیدشت کرمانشاه

این اثر در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۵۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این پل در داخل شهر ماهیدشت بر سر کرمانشاهبه اسلام آباد وبرروی رودخانه دایمی مرگ قرار دارد. این پل به طول پنجاه متر و عرض 10/6 متر با جهت شمالی- جنوبی ساخته شده است. پایه های این پل نیز به وسیله لاشه سنگ وملاط گچ ساخته شده و روکار آن با سنگ های مکعب مستطیل تراشیده، چیده شده است. اين پل داراي دو پايه سنگي است. هر يك از اين پايه ها از سه بخش تشكيل شده است. بخش مياني بخشي از يك مكعب مستطيل به طول متر است و در دو جهت آن آب شكن هاي چند ضلعي ساخته شده است. بر روي پايه هاي سنگي اين پل پشتبند هاي سه ضلعي از آجر ساخته شده است كه تا سطح گذرگاه پل بالا آمده اند. پل ماهيدشت سه دهانه دارد. دهانه مياني، دهانه اصلي و داراي طاق جناغي است. در دو طرف دهانه مياني ، دو دهانه كوچك تر با طاق جناغي ساخته شده است. احتمالا اين پل به دوره صفويه تعلق دارد.