پل کهنه کرمانشاه

پل کهنه کرمانشاه

این پل در حاشیه شرقی شهر کرمانشاه، نزدیک روستای «مرادآباد»، بر روی رودخانه قره سو قرار دارد. در گذشته، عابرین از روی این پل به دروازه شهر که «دروازه اصفهان» نامیده می شد، وارد می شدند. این پل به طول 186 متر و عرض نه متر با جهت شرقی – غربی ساخته شده است.

پایه های این پل شش ضلعی است و قسمت داخلی آن با لاشه سنگ و ملاط گچ و روکار آن با بلوک های سنگی مکعب مستطیل تراشیده، چیده شده است. پل کهنه دارای شش دهانه است. این دهانه ها دارای طاق های جناغی هستند و با آجر ساخته شده اند. ارتفاع متوسط هر یک از طاق ها از کف رودخانه تا تیزه طاق، در حدود 40/4 متر است.

در نمای شمالی و جنوبی پل برروی هر یک از آب شکن ها، پشتبندهای آجری وجود دارد. در حد فاصل پشتبندها و بر روی هر یک از پایه های سنگی، دهلیزی به طول نه متر با طاق جناغی ایجاد شده است. این دهلیزها و پشتبندهای مدور دو طرف ورودی آن ها، پل کهنه قره سو را به صورت یکی از زیباترین پل های دوره صفوی در آورده است