Potsdamer Platzبرلین

Potsdamer Platzبرلین

این جاذبه یک میدان بسیار بزرگ مسقف میباشد که شاهکار هنر شهرسازی برلین بشمار میرود. این میدان ویژگی عجیبی دارد، ساختمانهایی که سقف بر آنها استوار شده بود به هم متصل نیستند و خود سقف هم متقارن نیست و بیشتر به یک چتر باز با میله های کوتاه و بلند شبیه است، اما با این وجود چیزی از زیبایی این بنا کم نشده است. این بنا مساحتی در حدود بیست هزار متر مربع در ده طبقه با کاربری های مسکونی، خرده فروشی و رستوران دارد. زیر سقف شیشه ای آن رستوران ها و کافی شاپ های عالی وجود دارند که گردشگران را به سوی خود میکشاند.حوض گردی در این بنا تعبیه شده است که برای بسیاری از گردشگران جالب توجه است.