چانگا استانبول

چانگا استانبول

رستوران چانگا در سال 2007 برنده (بهترین رستوران جدید ) در استانبول گردید و این جایزه به خاطر دکوراسیون داخلی به این رستوران تعلق گرفت . در روزنامه های محلی ترکیه و یا مجلات بین المللیبارها در باره این رستوران مطالب نوشته اند . این رستوران که در رتبه چهارم این لیست قرار گرفته است در ساختمان نوا در منطقه تکسیم شهراستانبول قرارگرفته است و درفضایی سحرانگیز منویی شامل مخلوطی از غذاهای بین المللی و ترکی را سرو می کند .