ژاپنی آکیتا ملبورن

ژاپنی آکیتا ملبورن

منو شامل غذاهای محبوب ژاپنی مانند پلاتر ساشیمی، میگو تمپورا و مرغ تریاکی. اما غذاهای عجیب و غریب تر نیز ارائه می گردد، مانند ماهی دندان پاتاگونیایی، خوابانده شده در خمیر سویا .