کاخ هشت‌بهشت اصفهان

کاخ هشت‌بهشت اصفهان

یکی از کاخهای تاریخی موجود در شهر اصفهان و ساخته‌شده در دوران صفویان است. کاخ هشت‌بهشت – که روزگاری زیباترین کاخ عالم هم نامیده می‌شد – در سال ۱۰۸۰ هجری در نزدیکی باغ بلبل ساخته شد. از کلیه کاخ‌های باصفا و کلاه‌فرنگی‌هائی که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت‌بهشت باقی‌مانده‌است. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است