kaDeWe برلین

kaDeWe برلین

این مرکز خرید را در غرب برلین ، در خیابان معروف و بزرگ “کارفارستندام” می توان یافت. این خیابان دارای بسیاری از مغازه ها برای گردشگران و ساکنان برلین میباشد . این منطقه به دلیل فروشگاه های “کاده وه” است که عمدتا شناخته شده است. علاوه بر این، شما می توانید بسیاری از رستوران ها خوشمزه در اطراف این خیابان را پیدا کنید. ممکن است زمانزیادی را در این خیابان بگذرانید چرا که بیش از 100 مغازه دراینجا وجود دارد.

در این خیابان بسیاری از فروشگاه های بزرگ و قابل توجه وجود دارد، اما فروشگاه “کاده وه” در نوع خود منحصر به فرد است . این فروشگاه با شصت هزار متر مربع ، ممکن است چند ساعتی از وقت شما را به خود اختصلص دهد . محصولات متفاوت است از لوازم آرایشی، لباس، موسیقی و مبلمان در این جا ارائه میشود.