کارفور دبی

کارفور دبی

این مرکز خرید هم یکی از بزرگترین مراکز خرید کامپیوتر در دبی می باشد که قطعات کامپیوتر – و وسایل و تجهیزات الکترونیکی خرید و فروش می شود، و این مرکز خرید در الالشندغه واقع گردیده است