کلیسای سنت نیکولاس هامبورگ

کلیسای سنت نیکولاس هامبورگ

کلیسای سنت نیکولاس یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، یکی از از پنج کليساي لوتري هامبورگ بوده. امروزه این کلیسا تقريبا ويران شده و بقاياي آن به عنوان يک اثر معماري مهم برجسته و بناي يادبود به شمار مي رود.