کلیسای سن زاکاریا ونیز

کلیسای سن زاکاریا ونیز

کلیسای سن زاکاریا ، یکی از زیباترین کلیساهای رنسانس جهان است و در قرن 15 میلادی ساخته شد. در این کلیسا، چندین نقاشی مهم از جمله تمثال حضرت مریم با کودک و قدیسان از بلینی وجود دارد.