آتشفشان کینتامانی بالی

آتشفشان کینتامانی بالی

در روستای کینتامانی دریاچه ی بسیار زیبای باتور و آتشفشان کینتامانی به چشم می خورد. جالب است بدانید که این آتشفشان هنوز فعال بوده و بومیان این منطقه از گدازه ها و سنگ های سرد شده این آتشفشان برای ساخت منازل خود استفاده می کنند. از دیگر دیدنی های این منطقه غار خفاش ها می باشد