گالری ملی ویکتوریا ملبورن

گالری ملی ویکتوریا ملبورن

گالری ملی ویکتوریا، مجموعه ای از هنرهای بین المللی است. از جمله نقاشی های این گالری باید به آثار توماس‌ گينز بورو، جان‌ كانستابل‌، بونارد، دلاکرویکس، مونه و رامبرانت‌ اشاره کرد. این گالری، نمایشگاه های موقت نیز دارد. معماری ساختمان گالری نیز جالب است.