گراند کانال ونیز

گراند کانال ونیز

گراند کانال، راهرو آبی اصلی حمل و نقل در ونیز است که در داخل شهر جریان دارد. این کانال که ساختمان های با شکوه در اطراف آن به چشم می خورند، زمانی ” زیبا ترین خیابان در جهان ” نامیده می شد.