گلسار رشت

گلسار رشت

مرکز خرید گلسار در شش طبقه و مرکز عرضه پوشاک می باشد. .طبقه چهارم فست فود می باشد.