گوردخمه سان رستم کرمانشاه

گوردخمه سان رستم کرمانشاه

این گوردخمه در 64 کیلومتری جنوب کرمانشاه در منطقه جلالوند 11 کیلومتری روستای بوژان قرار دارد.درون یک سنگ هرمی شکل به ارتفاع 5 متر ، اتاقی کنده شده است.این اتاق را میتوان یک استودان یا یک گور دخمه دانست.اتاق گوردخمه داراي ورودي به عرض ۷۵ سانتي متر، عمق ۶۰ سانتي متر و ارتفاع ۴۰/۱ متر است. سقف ورودي به وسيله شيارهايي تزئين شده است. اتاق گوردخمه نيز داراي سقفي تقريباً قوسي شكل مي باشد . اين اتاق به طول ۲۰/۳ متر و عرض ۷/۱ متر و ارتفاع ۲ متر مي باشد. كف اتاق در حدود ۲۰ سانتي متر پائين تر از كف در ورودي است.