گوندولا ونیز

گوندولا ونیز

این قایق ها که زمانی یک وسیله ضروری برای حمل و نقل بودند، امروزه تبدیل به یکی از بزرگترین جاذبه های شهر ونیز شده و بسیاری از گردشگران بوسیله آنها در گرند کانال و یا کانال های دیگر جابجا می شوند.