ییلاق عنبران مشهد

ییلاق عنبران مشهد

واقع در يك كيلومتري طرقبه كه مناظر سرسبز و پوشش گياهي مطلوب آن باعث خوشبو شدن اين روستاي زيبا گرديده و سبب نامگذاري اين منطقه موسوم به عنبران شده است. مراكز پذيرايي حاشيه راه، باغات و چشم‌اندازهاي طبيعي و سايه‌هاي دلنواز و اطراقگا‌ه‌هاي خانوادگي از مزيت‌هاي عنبران به شمار مي‌آيد