Aloiملبورن

Aloiملبورن

در ALOIتمرکز بر روی غذاهای ترکیبی آسیایی ، از جمله غذاهای تایلندی معاصر، غذاهای هندی و جنوب شرق آسیا، به علاوه یک طیف وسیعی از غداهای گیاهی است.