ANTICO MARTINIونیز

ANTICO MARTINIونیز

آشپزی در Antico مارتینی ارائه می دهد شام انتخاب ماهی تازه، مانند میگوی شاه و میگو درشت، و یا گوشت های سنتی همراه با سبزیجات تازه فصلی.
البته اولین مظهر ظرافت از پخت و پز ونیزی با ارائه ای از طعم ها و رنگ.در اینجا دسر با انتخاب گسترده ای از انواع شیرینی، کیک می باشد. ناهار خوردن در حیاط خصوصی جذاب، تراس رو به میدان یا یکی از سه اتاق ناهار خوری زیبا.