Chilehaus هامبورگ

Chilehaus هامبورگ

شیلِ هاوس یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، يک ساختمان آجري اداري است که به شکل يک کشتي اقيانوس پيما ساخته شده. این ساختمان توسط معمار آلمانی فریتز هوگر طراحی شده و ساخت آن در سال 1924 به پایان رسید. اين ساختمان زاويه اي بزرگ دارد و در يک منطقه 6000 متر مربعی واقع شده است.