C-O-S ملبورن

C-O-S ملبورن

COSمجموعه ای از سبک های متنوع کاربردی برای زنان و مردانی که علاقه دارند فراتر از مد زندگی کنند.
ادغام روش های سنتی با تکنیک های جدید و پارچه های نوآورانه، برای ایجاد سبکی است آمیخته از کلاسیک و مدرن. این توجه به جزئیات در هر لباس وجود دارد. COS یک نام تجاری تحت گروه H & M است.