glass house پاتایا

glass house پاتایا

خانه شیشه ای رو به ساحل با صندلیهای خاص و فضای آبرنگی، فضایی اروپایی به رستوران بخشیده.منوی این رستوران شامل غذاهای دریایی تایلندی،بین المللی،کیک های خانگی، و آبمیوه میشود .