International Maritime Museum هامبورگ

International Maritime Museum هامبورگ

موزه بین المللی دریانوردی یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، یک موزه خصوصی در هافن سیتی در اطراف هامبورگ است. این موزه مجموعه پیترتام از مدل کشتی ها، برنامه های ساخت و ساز کشتی ها، لباس ها و هنرهای دریایی، بالغ بر بیش از 40،000 مورد و بيش از يک ميليون عکس به نمایش گذاشته شده. این موزه در سال 2008 افتتاح شده و یکی از بهترین جاذبه های هامبورگ می باشد.