KAPLAN ازمیر

KAPLAN ازمیر

این رستوران در روستای کوهستانی در تایر، سرزمین عجایب از درختان شاه بلوط و دافنه واقع شده است. شما می توانید غذای خانگی در جدول های چوبی رستوران با مشاهده دشت پوشیده از چمن، مارچوبه ، برگ چغندر، گل مغز پر،سرو میشود.