Konak pierازمیر

Konak pierازمیر

ساختمان این مرکز خرید حدود 100 سال قدمت دارد و جزو دیدنی های ترکیه میباشد . در ابتدا این بنا به عنوان گمرک مورد استفاده قرار می گرفته است و از سال 2004 به بعد به عنوان مرکز خرید در شهر ازمیر استفاده می شود . ممکن است تعداد مغازههای این مرکز خرید زیاد نباشد اما اجناس خوبی را می توانید با نرخ مناسب پیدا کنید .