Kunsthalle هامبورگ

Kunsthalle هامبورگ

کونستهالِ یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، بزرگترين موزه هنر در آلمان است. کونستهالِ، ساختمان ايتاليايي به سبک رنسانس است که در آگوست سال 1869 افتتاح شده. این نگارخانه هنر از سه ساختمان عظيم تشکيل شده که به يکديگر وصل گرديده اند.
نگارخانه هنر مدرن برگزارکننده تعدادي از معروف ترين نمايشگاه هاي جهاني نيز است. این نگارخانه هنر نقاشی، در قرن 14 بر نقاشي هاي هنرمندان هلندي و فلاندرزی و از قرون 16 و17 به بعد بر نقاشي فرانسوي و آلماني و از قرن 19 به بعد بر نقاشی های مدرن و هنر معاصر تمرکز داشته.
وجود برخي آثار نقاشي فوق العاده مربوط به فرانسه و آلمان سبب شده که اين نگارخانه به يکي از پربيننده ترين مکان هاي گردشگري که از شهرت جهاني برخوردار است، تبديل شود.