Low Yat Plazaکوالالامپور

Low Yat Plazaکوالالامپور

این فروشگاه یکی از مراکز خرید عمومی جهت تهیه انواع لوازم کامپیوتری در شهر کوالالامپور است.شما می توانید تمام این محصولات را در زیر یک سقف تهیه کنید.بیشتر فروشگاههای این مجموعه به یکدیگر وابسته و مرتبط هستند و شما به راحتی می توانیدمحصولات مورد نظر خود را از آنها تهیه کنید.
آدرس: No. 7, Jalan Bintang, Off Jalan Bukit Bintang, Bukit Bintang Central