Mellin هامبورگ

Mellin هامبورگ

پاساژ ملین قدیمی ترین مرکز خرید هامبورگ است پاساژ ملین کاملا به سبک ونیزی ساخته شده است