Monckebergstr هامبورگ

خانه / Place / Monckebergstr هامبورگ
Monckebergstr هامبورگ

Monckebergstr هامبورگ

خیابان مونکبرگ یکی از مراکز خرید هامبورگ، پر از رستورانها، مغازه ها و پاساژهاي شیک میباشد. در اين خيابان هم پاساژهاي امروزي و هم ساختمانهاي قديمي خرید قرار دارد. با پياده روي در خيابان مونکبرگ میتوانید هم از نزديک با فرهنگ مردم شهر آشنا شويد و هم معماري مغازه هاي آن را با ويترينهايي که هريک يک چيدمان هنري محسوب ميشوند، را ببينيد و خریدتان را انجام دهید

Monckebergstr هامبورگ

Monckebergstr هامبورگ

خیابان مونکبرگ یکی از مراکز خرید هامبورگ، پر از رستورانها، مغازه ها و پاساژهاي شیک میباشد. در اين خيابان هم پاساژهاي امروزي و هم ساختمانهاي قديمي خرید قرار دارد. با پياده روي در خيابان مونکبرگ میتوانید هم از نزديک با فرهنگ مردم شهر آشنا شويد و هم معماري مغازه هاي آن را با ويترينهايي که هريک يک چيدمان هنري محسوب ميشوند، را ببينيد و خریدتان را انجام دهید