OSTERIA BOCCADOROونیز

OSTERIA BOCCADOROونیز

رستوران ونیزی نمونه، واقع در یک محیط آرام ونیزی، غذاهای سنتی ونیزی با استفاده از ماهی تازه، پاستا خانگی، سبزیجات و مواد محلی، فرصتی را برای تجربه طعم معتبر و اصیل ونیزی فراهم میکند.