Rathaus هامبورگ

Rathaus هامبورگ

راتهاوس یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، ساختمان شهرداري هامبورگ است. این ساختمان يک برج 112 متري دارد که بلندترين برج شهرداري اروپاست. نماي بيروني اين ساختمان سنگي، به سبک رنسانس جديد ساخته شده و یکی از بهترین جاذبه های هامبورگ به شمار میرود.