Stadtpark هامبورگ

Stadtpark هامبورگ

اشتات پارک یکی از دیدنیهای هامبورگ آلمان، پارک مرکزي با چمنزارهاي وسيع است. يک برج آبي بزرگ دارد که در محل يکي از بزرگترين آسمان نماهاي اروپا واقع است.