Suan Lum Night Bazar  بانکوک

Suan Lum Night Bazar بانکوک

این بازار شبانه نیز یکی از بازارهای جالب و دیدنی شهر بانکوک است که می تواند مانند بازار Patpong و Chatuchak جالب و دیدنی باشد ضمن اینکه مانند آنها دارای رستورانهای شبانه نیز می باشد که هم می تواند محلی برای خرید باشد و هم شبی را در کافه ها و رستورانهای محلی این بازار شبانه گذرانده اید و از خوراکیها و نوشیدنیهای آن لذت ببرید.