TUVALازمیر

TUVALازمیر

واقع در اسکله در منطقه Konak، رستورانی بومی ارائه وعده های غذایی نمونه از غذاهای ترکی و جهان است. اما منو آن عمدتا از غذاهای گوشتی تشکیل شده است. علاوه بر انگلیسی، فرانسوی و غذاهای ایتالیایی، غذاهای بومی فوق العاده منحصر به فرد، سالاد و سس ها که شما هر کجا نمی توانید پیدا کنید.