Zaza’sآمستردام

Zaza’sآمستردام

زازا مکانی است برای برای کسانی که می خواهند از شبی واقعا خوب و فضایی آرام در یک جمع دوستانه لذت ببرند،
منوی بین المللی از دلپذیریهای آشپزی این رستوران است، منو از فرانسه، دریای مدیترانه و آسیا هر 3 ماه تغییر می کند