از موزه ایران باستان تا خانه قوام السطنه

خانه / تورها / از موزه ایران باستان تا خانه قوام السطنه

برای ثبت نام تور از موزه ایران باستان تا خانه قوام السطنه وارد لینک زیر شوید!

         

توضیحات این تور هر پنجشنبه و جمعه ، ساعت ۹ صبح از ایستگاه قطار شهری امام خمینی، شروع می شود و بعد از بازدید از موزه ایران باستان و پیاده روی در خیابان سی تیر و دیدار از خانه قوام السلطنه «موزه آبگینه» ، حوالی ۱۴ پایان می یابد.

درجه سختی: ۱ از ۵   مدت تور : نیم روز

جاذبه ها:

موزه ملی ایران ( موزه ایران باستان)

روایت تاریخچه ی شکل گیری و سیر تحولات شهری 

خانه قوام السلطنه

سرویس های شامل شده 

میان وعده- راهنما رسمی میراث فرهنگی_ بیمه حوادث

برنامه سفر:

در این برنامه بعد از بازدید از موزه ایران باستان و پیاده روی در خیابان سی تیر ، با دیدار از خانه قوام السلطنه «موزه آبگینه» پایاین می یابد.

موزه ملی ایران